BANNIERSBORG

Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer: Banniersdelle. Bannier is een veldteken of vaandel, een symbool van de hoge rechtsmacht en een oude familienaam. Delle is een laagte.