CAMPHAAG

Ontleend aan cijnsregister van Sint-Servaaskapittel in Heer : Den Camp. Een kamp is een omheind stuk grond.