CUYPERSDAAL

Ontleend aan cijnsregister van Sint-Servaaskapittel in Heer : On den Cuyper. Een kuiper is een vaten- of tonnenmaker.