GERCKENSHAAG

Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer : In den Gerckensdael. Indien afkomstig van 'ger' dan kan het een in een punt toelopend stuk land of strook grond betekenen.