GREBBEDAAL

Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer : Op de grebbe (bij) Scharn, bij het leprosenland. Een grebbe is een (droge) beek of greppel.