HAAFKENSBORG

Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Op den Haefkensdael, op den Heofkendael, en aan de rol van Heer (1451) : In die Haefkensgrebbe