HAESKENSDAAL

Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer : Haeskendeel.