HERENDAAL

Ontleend aan cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Op den Heererbergh, Heerenbroeck..