HOLDAAL

Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Aan de Holstraat.