MEENDAAL

Ontleend aan het cijnsregister van Sint-Servaaskapittel in Heer : Op ‘t Meenroot, en aan een 'gicht' van Heer in 1795: De Meenrootsgraaf . Meen betekent gemeenschappelijk.