MOCKEBORG

Ontleend aan een gicht (akte van overdracht van onroerend goed) van Heer in 1792 : In ‘t Mockveltje.