RADEBORG

Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : In Radevelt. Raden kan roden betekenen. Roden is rooien, ontginnen.