REYERSHAAG

Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Op de Reyersdelle.