ROSERIJE

Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Op't Holk (of) de Roserije, of : Roosecuyl dictus (genaamd) Roserie.