SCHUTTENDAAL

Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Schuttenbergh. Het woord schutten betekent hier het schutten van vee, d.w.z. het vee houden binnen een omheining.