SLEUTELDAAL

Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Sleutelveld, In den Sleutel.