SMISSENHAAG

Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Smissendeel (Keer). Een smisse is een smidse, smederij.