STEYNBOECKEL

Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Op ten Steynboeckel en aan een gicht (overdrachtsakte) van Heer in 1755 : Steenenbuchel aen het Scharnbroeck.