VARENSDAAL

De varen (Pterophyta) is een zeer oude plantensoort, die in vele varieteiten over de gehele wereld en in alle klimaten voorkomt. Karakteristiek zijn de meestal veervormige bladeren en de voortplanting, die niet door middel van bloemen en zaden geschiedt maar door sporen.