VERSSDAALPAD

Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer: In de Verssdelle.