ACHTER DEN HANDEL

De straatnaam is ontleend aan het cijnsregister van het Sint Servaaskapittel uit 1588.