BREEMAKKERGAARD

Grond begroeid met bramen of brem tengevolge van langdurig braak liggen. Ontleend aan cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer : op den Breemakker.