DEMERTSTRAAT

Oude naam, komt reeds voor in het cijnsregister van Sint- Servaaskapittel in Heer : Op den Demert. De betekenis is onbekend.