DRENCKGAARD

Drenck is een drinkplaats. Ontleend aan een akte van eigendomsoverdracht uit 1791.