HEERDERBROEK

Ontleend zijn naam aan een broek of drassig terrein, dat daar vroeger lag.