NEUTRONSTRAAT

Een van de bouwstenen van de atoomkern.