PASTOOR HEIJNENSTRAAT

Joseph Heijnen (1865-1946) was van 1917 tot 1939 pastoor van de parochie van Sint Petrus Banden.