POSTDUIFSTRAAT

Genoemd naar het KLM-vliegtuig dat in 1927 de eerste postretourvlucht naar Batavia ( thans genaamd Djakarta) maakte.