RABBELSGAARD

Ontleend aan het cijnsgregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Rabbelskempcken.