RAVENGAARD

Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer :Ravendelle, Bij raven kan gedacht worden aan de vogel of aan een familienaam.