SCHEPEN KERENSSTRAAT

Tilmannus Xaverius Kerens was gedurende het Ancien Régime de laatste schepen van de schepenbank Heer, benoemd in 1794. In datzelfde jaar zorgde de Franse Revolutie voor een blijvende verandering van staats- en bestuursvorm.

 

 

 

 

Google straatbeeld