SLACKEGAARD

Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : in die Slack.