TEMPELIERSGAARD

Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : de Tempelierslanden, 't Tempelierengoed in de Langdel bij de weg naar Bemelen. De Orde van de Tempeliers was een geestelijke ridderorde die in 1119 werd gesticht om het Heilige Land te verdedigen.

 

 

 

 

Google straatbeeld