TEMPELIERSGAARD

Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : de Tempelierslanden, 't Tempelierengoed in de Langdel bij de weg naar Bemelen. De Orde van de Tempeliers was een geestelijke ridderorde die in 1119 werd gesticht om het Heilige Land te verdedigen.