TIENDEGAARD

Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : De Wilde Tiende, in de Weltiende, Willetienden, In de Wilde Tienden. Tiend is het tiende gedeelte van de voortbrengselen (veldgewas, vruchten, vee) dat men moest opbrengen aan de kerkelijke instelling, die het tiendrecht bezat.

 

 

 

 

Google straatbeeld