WAAYGAARD

Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Op ten Way.

 

 

 

 

 

 

Google straatbeeld