WANWEG

Betreft oude benamingen die voorkomen in het cijnsregister van het Sint Servaaskapittel uit 1588 (Aen de Wan, den Wan, Boven den Wan, In den Wan). Het zou een hoeve kunnen zijn.