WEERHUYSGAARD

Ontleend aan het cijnsregister van het Sint-Servaaskapittel in Heer : Weerhuys. Een weerhuis is een versterkt huis, kasteel.