ANNE FRANK SCHOOL

Aan de Beente ligt de basisschool Anne Frank.