BOUWERT

Is akkerland of een gedeelte van de weerd (laagliggend, regelmatig overstroomd land), dat als akkerland werd gebruikt.