DE BEENTE

Oude veldnaam met de betekenis van beemd ofwel grasland. De naam was reeds eerder toegekend bij besluit van13 maart 1962.