LABEURWEG

Labeuren is Maastrichts voor 'het land bewerken' ofwel 'het uitoefenen van het boerenbedrijf'.