VILLA WELTEVREDEN

Een van de bekende bewoners van de Villa Weltevreden was Arthur Roovers en zijn gezin. Arthur Roovers werd geboren op twee december 1877. Al op jonge leeftijd, hij was toen 19 jaar oud, zette hij de familiezaak (de firma J.H. Roovers) voort. In september 1906 trouwde hij met Ottilie (Ottie) Christine Vollmer, afkomstig uit Bremen. Het burgerlijk en kerkelijk huwelijk voltrok zich in Bremen, waarna het paar zich vestigde in villa 'Weltevreden' aan de Heugemerweg 21, destijds nog gemeente Heer. Aldaar werd op 26 oktober 1907 hun eerste kind geboren; Caecilia Maria Roovers, de latere concertzangeres.