HISTORIE

Heugemerveld is vrij kort na WO II snel en met veel prefabricage gebouwd in de driehoek tussen de Duitsepoort, de Heugemerweg, de Bloemenweg (het spoor) en d’n Diek (Kennedysingel) door Bouwvereniging Sint Servatius volgens een stedenbouwkundig plan van F. Dingemans. Door de recente renovatie en vervangende nieuwbouw heeft de wijk aanzienlijk gewonnen aan karakter en kwaliteit. De ontwikkeling van een arbeidersbuurt in het voormalige Wijkerveld ter leniging van de grote woningnood in Maastricht dateert reeds van vóór de oorlogsjaren. Oorspronkelijk was dit gebied tussen de vesting Wyck en de dorpen Heer en Heugem onbebouwd. Wel is er bij de aanleg van de Minister Talmastraat een zeer vroeg Romeins graf gevonden. Langs de Heugemerweg en de Bloemenweg is de lintbebouwing nog bewaard, evenals langs het begin van de Mgr. Schrijnenstraat. Bij de bouw van Ceramique is zelfs de voormalige fabrieksmuur, die het oude fabrieksterrein scheidde van Heugemerveld, gespaard. Van de vroegere wegen door het Wijkerveld gaat het noordelijkste stukje van de Oude Gronsvelderweg schuil onder de herbenoemde Mgr. Schrijnenstraat. De eerste spade voor de eerste 200 woningen werd op 22 oktober 1947 in de grond gestoken. Behalve Dingemans was vooral architect A. Boosten bij het ontwerp van de woningen betrokken.In 2000 startte Servatius de renovatie. De naam Heugemerveld is niet origineel, maar diende ter onderscheiding van dit voormalige deel van de gemeente Heer (tot 1920) van het aanpalende ‘echte’ Wyckerveld (nu –poort). De naam is ook een tijd lang veranderd geweest in Akerpoort, naar de voormalige stadspoort aan het einde van de Hoogbrugstraat. De oude wegen, die vanuit Maastricht door dit gebied naar de omringende dorpen leidden, hadden namen als de Heugemerweg, de Oude Heerderweg (nu Bloemenweg), de Oude Gronsvelderweg (nu Mgr. Schrijnenstraat) en het Wijker Voetpad. De ‘nieuwe’ straten zijn vernoemd naar personen uit de politiek, het bestuur en de Kerk die in het begin van de vorige eeuw van betekenis zijn geweest voor de emancipatie van de arbeider. De straat Raccordement herinnert aan het oude zijspoor naar de Céramique.