DIJK VAN EEN WIJK

In 2010 werd stilgestaan bij de ontwikkelingen in Heugemerveld. Er was 10 jaar gesloopt en nieuw gebouwd. Een decennium dat veel betekende voor Heugemerveld. Dit moment viel samen met het 4 x 11 jarig jubileum van de carnavalsvereniging de Kluivers. Twee redenen om feestelijk stil te staan bij deze momenten. Op het braak liggende terrein op de hoek Heugemerweg en het gebouw van Il Fiore verrees een grote feesttent. Heugemerveld vierde! Een van de grote betrokken partijen, woningstichting St. Servatius, gaf voor deze gelegenheid het boekje uit met als titel : Heugemerveld, een dijk van een wijk. Een mooie kijk op de afgelopen jaren van herstructurering. En dat niet gezien vanuit de woningstichting maar juist vanuit de bewoners. Hoe zagen ze de aanloop naar de grote herstructurering, hoe zagen ze de ontwikkelingen en hoe keken ze er op terug. Een goede kijk op wat 10 jaar herstructurering voor de bewoner van Heugemerveld heeft betekent.