ROMEINS GRAF

In 1949 werden bij het aanleggen van een gasleiding in de Minister Talmastraat in Heugemerveld de resten gevonden van een Romeins graf. In dit graf werden een aantal vondsten gedaan. Het gaat om twee zogenaamde terra rubra schalen, twee hoge bekers, een lepel en een ijzeren staaf. Het ensemble kan in het tweede kwart van de eerste eeuw na Christus gedateerd worden en is daarmee het oudste Romeinse graf van Maastricht.

 

 

De foto's werden ons ter beschikking gesteld door de heer Wim Dijkman, conservator van het Centre Céramique. Het copyright ligt tevens bij Centre Céramique te Maastricht