LUUSTER NOE

In 2011 zijn kinderen, tieners, jongeren en buurtbewoners van Heugemerveld bezig geweest met het thema media. Als eindproduct ontstond een film, een soapserie in drie delen. Een spannende serie waarin thema's als groepsdruk, criminaliteit, vandalisme en pesten binnen de verschillende verhaallijnen aan de orde komen. Jeugdigen van 6 tot en met 22 jaar spelen mee en ook enkele volwassen buurtbewoners spelen een gastrol. Zelfs de wijkagent is betrokken geweest bij dit project. In januari 2012 stond de uitzending van het TV programma Vitrien van TV Maastricht in het teken van Luuster noe! Alles kump good.