VLAG VAN HEUGEMERVELD

Heugemerveld had als eerste buurt in Maastricht een eigen vlag. De vlag werd op 23 januari 2010 onthuld, in het jaar waarin deze eerste herstructureringsbuurt van Maastricht officieel werd opgeleverd. Op verzoek van de buurtraad Heugemerveld heeft architect en buurtraadslid Joop Gerards de vlag ontworpen. Midden op de vlag prijkt een witte ster in rood, een verwijzing naar de Maastrichtse vlag en centraal afgebeeld om te symboliseren dat het hart van de Heugemervelders ligt bij Maastricht. Daarnaast staat De Kluiver, een beeld in Heugemerveld (op de hoek van de Baron van Hövellstraat en het Kardinaal van Rossumplein). Hij duidt op deze eerste naoorlogse wijk van Maastricht en symboliseert daarmee het verleden. De pony daarentegen staat voor de toekomst en de betonnen pony’s, die in het kader van Kunst in de Openbare Ruimte na de herstructurering op meerdere plekken in Heugemerveld zijn geplaatst. Het betreft kunstwerken van Tom Claassen, in de volksmond ‘betonnies’ genoemd. De kleuren van de vlag verwijzen naar die van de provincie Limburg; de ligging van Heugemerveld dichtbij de Maas wordt weergegeven door het golvend blauw.