GOUVERNEMENT AAN DE MAAS

Het Gouvernement aan de Maas is de benaming van het provinciehuis in Maastricht. In het Limburgs Gouvernement zetelen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de gouverneur. Limburg is de enige provincie in Nederland waar de commissaris van de Koning officieus wordt aangeduid als gouverneur, een erfenis uit de tijd van de militaire gouverneurs van Maastricht. Tot 1986 zetelde het provinciebestuur in het Oud Gouvernement aan de Bouillonstraat in de binnenstad van Maastricht. Het gebouw in Randwyck werd in 1986 feestelijk geopend door koningin Beatrix. Het gouvernement is onder andere bekend geworden vanwege de Europese Raad in 1991 en het daarop volgende tekenen van het Verdrag van Maastricht op 7 februari 1992.