KOMEN EN GAAN

Het beeld Komen en gaan van Renée van Leusden uit 2001 staat aan het Robert Schumandomein.