ANTOINE PINAYLAAN

Antoine Pinay (1891-1994) was een Frans politicus, minister en premier, die heeft geijverd voor de Europese eenwording.